Hô hô
Có những ngày đơn giản
yên bình đến lạ đời nhàn tênh??

image