HiềnVy đã thêm ảnh mới vào album ?in my heart?
2 năm trước - Dịch

Thương Anh là điều em không thể ngờ
Là nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái tim

image