Đừng đổ lỗi do hoàn cảnh. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn thì bạn mới được an toàn !

TÂM TA Ở ĐÂU - SỰ NGHIỆP TA Ở ĐÓ ?

image
image
image