Hãy biết nắng nghe người nói chuyện với mình và giúp họ nói hết những gì họ muốn nói... chúng ta hãy là người biết nắng nghe để thấu hiểu (ĐẮC NHÂN TÂM)

image