chúng ta chỉ có thể kiểm soát duy nhất 1 điều: đó chính là thái độ sống.