HÀNH TRÌNH CÔ ĐỘC

Chỉ chúc là hành trình cô độc của bạn sẽ đến đúng bến bạn muốn. Nếu không, mong bạn đủ can đảm và kiên cường đánh một vòng trở lại giao lộ. Và dám bắt đầu hành trình mới. Dù cả ngàn cây số tới vẫn cô độc.

image