NganNguyễn đã thêm ảnh mới vào album Lời hay ý đẹp
3 năm trước - Dịch

Khó để đạt được hoài bão và cũng chỉ có cách thực hiện nó để đạt được giấc mơ!

image