Cách tôi sống 1 ngày cũng là cách tôi sống cuộc đời mình. Vì vậy đừng phung phí dù chỉ 1 ngày.
Quá khứ đã là lịch sử, và tương lai chỉ là 1 viễn cảnh tưởng tượng.
Chỉ có hôm nay, thời khắc hiện tại, mới thật sự là tất cả những gì tôi có!

#Ceo_Tường_Vi
#Chuyên_gia_nhân_bản_nữ_doanh_nhân

imageimage