?CÂU CHUYỆN HAY!
?Một người cha nói với con gái: Con tốt nghiệp loại giỏi, nó là của con. Đây là chiếc xe Cha đã mua được nhiều năm trước...nó đã vài chục năm tuổi.
Nhưng trước khi Cha đưa nó cho con, con hãy mang nó đến trung tâm mua xe đã qua sử dụng và nói với họ rằng con muốn bán nó để xem họ sẽ trả cho con được bao nhiêu.
?‍?Cô con gái đi đến bãi xe cũ, quay về báo cho Cha: Họ đề nghị con 100 đôla vì nó trong rất thảm hại.
?Nguời Cha nói: " Đưa nó đến tiệm cầm đồ"
?‍?.Cô con gái đến tiệm cầm đồ,quay về cho Cha biết." Cửa hàng đề nghị 1000 đô la vì đây là một chiếc xe rất cũ."
? Người Cha yêu cầu con gái đem xe đến câu lạc bộ xe hơi và cho những người ở đó xem.
?‍?Cô con gái đem xe đến câu lạc bộ, trở về và nói với Cha mình. Một số người trong câu lạc bộ đã đề nghị mua 100.000 đôla vì nó là một chiếc Meccedes S63 AMG, một chiếc xe mang tính biểu tượng và rất được nhiều người tìm kiếm.
?Đến lúc này người Cha mới nói với con gái. "Cha muốn con biết rằng."Đúng Nơi" sẽ đánh

image