Tháng 9 vẫn cứ trong xanh
Còn em thì vẫn mong manh một mình... ?

image
image
image