THẦN CHÚ NGƯỜI THÀNH CÔNG
?1: Những rắc rối trong cuộc sống cho phép tôi tạo ra cơ hội, tôi được thể hiện trong sức mạnh.
?2: Tôi yêu thích sự thay đổi và sẵn sàng thích ứng với thử thách.
?3: Những điều tuyệt vời luôn xảy ra với tôi.
?4: Tôi có tất cả mọi thứ, tạo dựng mọi thứ từ chính tôi.
?5: Tôi hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có.
?6: Tôi mỗi ngày sẽ tốt hơn nữa.
?7: tôi có mục tiêu và mục đích sống của cuộc đời mình 1 cách rõ ràng
?8: Tôi đang bình an và hạnh phúc trong từng hơi thở của chính mình.
?9: Tôi tin vào khả năng thay đổi cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn mỗi ngày
?10: Tôi luôn toát lên sự tự tin
?11: Thử thách làm tôi lớn lên và trở nên mạnh mẽ

image