Đoàn xe dài vô tận. Mỗi ngày trôi qua đoàn xe ấy xẽ ngày càng dài hơn. Đến một lúc nào đó nhiều người sẽ thấy gỡ ngàng.

imageimage