KẾ HOẠCH NGÀY 10.10.2020

kế hoạch hướng tới sự thành công

  1. Lên mục tiêu của đời mình.
  2. xem các vị tỷ phú.
  3. Tưởng tượng ra mục tiêu của đời mình.
1 Lượt xem