LÒNG BIẾT ƠN (NỤ CƯỜI)

tôi cười vì tôi vui, tôi vui vì tâm tôi vui khi biết mình làm được điều gì đó có ý nghĩa

  1. Vui vẻ khi tổ chức sinh nhật cho a trai.
  2. Vui khi biết tâm minh hướng thiện.
  3. Vui khi biết mình tiến bộ từng ngày.
  4. Vui vì tôi đang sống trong một ngôi nhà hạnh phúc
  5. vui khi tôi có công việc ổn đinh, có nhiều thời gian để tôi phát triển bản thân.
  6. vui khi mình vượt qua nhiều khó khăn trong quá khứ như vượt qua công an, vượt qua các đợt kiểm tra. Đấy là vượt qua nỗi sợ từ bé
  7. Vui biết mình đã dũng cảm hơn rất nhiều.
  8. Vui khi biết minh thật khỏe mạnh
  9. vui khi biết mình hòa đồng.
  10. vui khi nghĩ về thời thơ ấu
0 Lượt xem