KẾ HOẠCH NGÀY 16.10.2020

kế hoạch thực hiện công việc hàng ngày

Tư 4h00-7h: Đọc các câu thần chú, thực hiện quy trình 20x20x20. viết nhật ký, đọc sách đắc nhân tâm.

7h-11h30: Ăn sáng, làm việc cơ quan, nghe giảng jack ma, tiếp tục hoàn thiện mục tiêu.

11h30-14h30: Ngủ, ăn, nghe lại bài thầy giảng khoảng 30 phút.

14h30-16h30: làm việc cơ quan, nghe giảng jack ma, tiếp tục hoàn thiện mục tiêu.

16h30-22 giờ 30: Đi ba chẽ đón vợ, di chuyển về trong quá trình di chuyển nghe bài giảng của thầy

23: Ngủ

0 Lượt xem

Chi tiết