Ngày #06: Hãy nhớ rằng, vũ trụ luôn yêu thương bạn và đồng hành cùng bạn

Ngày #06: Hãy nhớ rằng, vũ trụ luôn yêu thương bạn và đồng hành cùng bạn.

Chào bạn Thân mến ,

Trong tâm trí mỗi con người, luôn có thiên đường và địa ngục. Hãy lựa chọn thiên đường bằng cách giải phóng sự hối tiếc và cảm giác tội tỗi và những điều bất thiện bên trong bạn. Hãy nhớ rằng, vũ trụ luôn yêu thương bạn và đồng hành cùng bạn. Với năng lượng của tình yêu thương đó, vũ trụ sẽ xóa nhòa đi những nỗi đau và mang bạn đến với những điều tốt đẹp.

Tại sao có người xem cuộc sống là thiên đàng dù cuộc sống vật chất của họ đôi lúc thiếu thốn, có người xem cuộc sống là địa ngục dù cuộc sống vật chật của họ đầy đủ. Dù đôi khi sống trong cùng một gia đình nhưng cảm nhận của mỗi người cũng khác nhau. Tất cả do trong tâm trí của mỗi người cảm nhận. "Cảm nhận thế nào đời trao thế đó" khi bản thân bạn phát ra sự tiêu cực, chán ghét thì bạn không thể nhận lại được tình yêu thương.

Hãy cố gắng thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những ý nghĩ tích cực, tươi đẹp, mỗi ngày một chút một chút. Bạn sẽ thấy cuộc sống mình khác hơn rất nhiều.

Thân mến,

0 Lượt xem