ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ - NGƯỜI ANH CẢ CỦA KHỚI NGHIỆP VIỆT NAM

về nội dung khởi nghiệp về một số nội dung liên quan đến lời khuyên của ANH ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ

Mình ở ngoài địa đầu phía bắc, nên mới biết a Đặng Lê Nguyên Vũ qua vụ lùm xùm ly hôn nghìn tỷ.

Rồi mình cungg xem rất nhiều video trên youtube về ANH. Mình thấy a có tậm thật vỹ đại: Chuẩn bị satup cho 23 triệu thanh niên, chuẩn bị 5 tỷ đôla cho việc việc phát sách...VV. Cảm ơn anh! giá như anh không bị vướng vào vụ lý dị, có phải biết bao nhiêu thanh niên đã thành công. Qua video mình cũng học được rất nhiều về anh:

I. Chuẩn bị 03 điều cho con:

  1. Kiến thức nền: tư duy, giao tiếp, đạo đức, một số kỹ năng cơ bản.
  2. Tầm nhìn, ước mơ lớn.
  3. Bố mẹ là tấm gương cho con.

II. 5 công thức cơ bản

  1. Tầm nhìn, khát vọng, ước mơ lớn
  2. ý tưởng tưởng phù hợp, tận dụng thế mạnh nhất, ưu điển của mình, 
  3. Lên kế hoạch hoàn hảo, phù hợp
  4. Thực hiện, tận dụng các nguồn lực, kết nối các nguồn lực.
  5. Vượt lên trên sự khó khăn.

III. người việt mang âm tính, lười đọc sách. nên muốn vươn lên phải đọc sách.

0 Lượt xem