NHẬT KÝ (Từ ngày 06/10/20-21/10/20)

tôi tự viết lên trang nhật ký của chính tôi

I.

I. NGÀY 06/10/20

 • Từ 4-5: Thành hành quy tắc 20X20x20.
 • Từ 5-7h: học coaching BTB.
 • Từ 7-10h: Di chuyển từ ba chẽ sang Bình Liêu làm thủ tục lên nhà mới.
 • Từ 10-12: nghe một số đoạn liên quan đến tiềm thức (không tập trung).
 • từ 12-14h: ăn, ngủ, nghỉ.
 • Từ 14-16h30: Đọc sách đắc nhân tâm.
 • Từ 16h30- 18h00: ngủ, chơi với con, ăn.
 • Từ 18h-19h: Đọc sách nghĩ giàu và làm giàu.
 • Từ 19-20h: Chơi với con.
 • Từ 20-24 giờ: Đọc sách đắc nhân tâm.
 • Rút kinh nghiệm: Tập trung vào mục tiêu, hạnh phúc để thanh công.

II. NGÀY 07/10/20

 • Từ 3-6: Hoàn thành quy tắc 20X20x20. Việt nhật ký ngày hôm trước. Đọc sách nghĩ giầu và làm giàu.
 • Từ 6-7h: học coaching BTB.
 • Từ 7-8h: Ăn uống, sử lý các công việc của cơ quan.
 • Từ 8-9: Đi lấy thẻ căn cước công dân, hộ bố bốc gạch.
 • từ 9-12h: Đọc sách nghĩ giàu và làm giàu.
 • Từ 12-14h30: Ngủ, đi làm.
 • Từ 14h30- 16h30: đọc sách nghĩ giàu và làm giàu.
 • Từ 16h30-18h: Chơi, nâu cơm, dọn dẹp.
 • Từ 18-19h: Đọc sách nghĩ giàu và làm giàu  (Hoàn thành).
 • Từ 19-22 giờ: Chơi với con, ngủ.
 • Rút kinh nghiệm: Tập trung vào mục tiêu, hạnh phúc để thanh công.

III. NGÀY 08/10/20

 • Từ 3h45-6: Hoàn thành quy tắc 20X20x20. Việt nhật ký ngày hôm trước. Đọc sách tại sao tôi muốn bạn giàu.
 • Từ 6-7h: học coaching BTB.
 • Từ 7-8h: Ăn uống, sử lý các công việc của cơ quan.
 • Từ 8-12: Lên mục tiêu của đời mình.
 • từ 12h-13h: Ngủ.
 • Từ 13-14h30: Đọc sách tại sao tôi muốn bạn giàu.
 • Từ 14h30- 16h30: Tiếp tục thiết lập mục tiêu và luyện kỹ năng cười.
 • Từ 16h30-19h: Chơi với con, nâu cơm, dọn dẹp, chạy 02 km.
 • Từ 19-22h: Ngủ  (Hoàn thành).
 • Từ 22-24 giờ: Đọc sách tại sao tôi muốn bạn giàu (Hoàn thành).
 • Rút kinh nghiệm: Tập trung vào mục tiêu, hạnh phúc để thanh công.

IV. NGÀY 09/10/20

 • Từ 0h00-2H45: Đọc sách tại sao tôi muốn bạn giàu.
 • Từ 4-7h: Hoàn thành quy tắc 20X20x20, học coaching BTB.
 • Từ 7-8h: Ăn uống, sử lý các công việc của cơ quan.
 • Từ 8-12: Đọc lại 6 nối sự hãi trong sách 13 nguyên tác làm giàu của napoleong hill, xem video những người nổi tiếng.
 • từ 12h-15h: Ngủ.
 • Từ 15-12h00: Qua ba chẽ, chơi với các con, vợ hoàn thành chạy 2 km, trong khi qua ba chẽ có nghe stevan jop nói truyện, xem lại steven jop phát biểu tại đại học stanfor, nghe thây giao nói về tập đoàn.
 • Rút kinh nghiệm: Tập trung vào mục tiêu, hạnh phúc để thanh công.

V. NGÀY 10/10/20

 • Từ 3h30-7h30: Hoàn thành quy tắc 20X20x20, học coaching BTB, đọc sách nghĩ giàu và làm giàu.
 • Từ 7h30-15h30: Ăn uống, ngủ, dọn mấy bao vật liệu xây dựng hộ vợ, tháo điều hòa, lái xe về bình liêu, di chuyển đi lại để họp.
 • Từ 15h30-17: Ngủ.
 • từ 17h-19h: Đọc sách và chạy bộ.
 • Từ 19-20h30: Ăn uống, gửi link cho mọi người học zoom dạy con,
 • Từ 20h30 -10h:  học zoom dạy con về vuốt các chân tay.
 • Rút kinh nghiệm: Tập trung vào mục tiêu, hạnh phúc để thanh công.

VI. NGÀY 11/10/20

 • Từ 3h30-9h: Hoàn thành quy tắc 20X20x20, học coaching BTB, đọc sách nghĩ giàu và làm giàu phần tưởng tượng. Hoàn thiện phần thôi miên các bộ phận thân thể của con.
 • Từ 9-10:Ngủ.
 • Từ 10h-18h: Di chuyển qua ba chẽ, đi chơi với các con, trong khi đi có nghe 100 câu nói nổi tiếng của jack ma.
 • từ 18h-19h: Đọc sách và chạy bộ.
 • Từ 19-20h00: Ăn uống, gửi link cho mọi người học zoom dạy con,
 • Từ 20h00 -22h30:  học zoom dạy con do thầy Bui Tuấn Bạo dạy, viết nhật ký và ghi lại trải nghiệm đọc sách.
 • Rút kinh nghiệm: Đọc sách chú tâm+ vui chơi, làm các công việc Tập trung vào mục tiêu, hạnh phúc để thanh công.

VII. NGÀY 12/10/20

 • Từ 4h45-7h: Hoàn thành quy tắc 20X20x20, học coaching BTB.
 • Từ 7-9: ăn, làm công việc trên phòng.
 • Từ 9h-11h: Nghe jack ma nói truyện.
 • từ 11h-15h: Ngủ và ăn trưa.
 • Từ 15h-17h00: Xem jack ma nói truyện.
 • Từ 17h00 -18h30h:  Chạy bộ và ăn, tắm.
 • Từ 18h30 -19h0h: lên chương trình dạy nhân viên.
 • Từ 19h00 -21h30h: Chơi với các con.
 • Từ 21h00 -22h30h: Viết nhất ký, lên mục tiêu
 • Rút kinh nghiệm: Lạc quan về tương lai+ vui chơi, làm các công việc Tập trung vào mục tiêu, hạnh phúc để thanh công.

I. NGÀY 06/10/20

 • Từ 4-5: Thành hành quy tắc 20X20x20.
 • Từ 5-7h: học coaching BTB.
 • Từ 7-10h: Di chuyển từ ba chẽ sang Bình Liêu làm thủ tục lên nhà mới.
 • Từ 10-12: nghe một số đoạn liên quan đến tiềm thức (không tập trung).
 • từ 12-14h: ăn, ngủ, nghỉ.
 • Từ 14-16h30: Đọc sách đắc nhân tâm.
 • Từ 16h30- 18h00: ngủ, chơi với con, ăn.
 • Từ 18h-19h: Đọc sách nghĩ giàu và làm giàu.
 • Từ 19-20h: Chơi với con.
 • Từ 20-24 giờ: Đọc sách đắc nhân tâm.
 • Rút kinh nghiệm: Tập trung vào mục tiêu, hạnh phúc để thanh công.

II. NGÀY 07/10/20

 • Từ 3-6: Hoàn thành quy tắc 20X20x20. Việt nhật ký ngày hôm trước. Đọc sách nghĩ giầu và làm giàu.
 • Từ 6-7h: học coaching BTB.
 • Từ 7-8h: Ăn uống, sử lý các công việc của cơ quan.
 • Từ 8-9: Đi lấy thẻ căn cước công dân, hộ bố bốc gạch.
 • từ 9-12h: Đọc sách nghĩ giàu và làm giàu.
 • Từ 12-14h30: Ngủ, đi làm.
 • Từ 14h30- 16h30: đọc sách nghĩ giàu và làm giàu.
 • Từ 16h30-18h: Chơi, nâu cơm, dọn dẹp.
 • Từ 18-19h: Đọc sách nghĩ giàu và làm giàu  (Hoàn thành).
 • Từ 19-22 giờ: Chơi với con, ngủ.
 • Rút kinh nghiệm: Tập trung vào mục tiêu, hạnh phúc để thanh công.

III. NGÀY 08/10/20

 • Từ 3h45-6: Hoàn thành quy tắc 20X20x20. Việt nhật ký ngày hôm trước. Đọc sách tại sao tôi muốn bạn giàu.
 • Từ 6-7h: học coaching BTB.
 • Từ 7-8h: Ăn uống, sử lý các công việc của cơ quan.
 • Từ 8-12: Lên mục tiêu của đời mình.
 • từ 12h-13h: Ngủ.
 • Từ 13-14h30: Đọc sách tại sao tôi muốn bạn giàu.
 • Từ 14h30- 16h30: Tiếp tục thiết lập mục tiêu và luyện kỹ năng cười.
 • Từ 16h30-19h: Chơi với con, nâu cơm, dọn dẹp, chạy 02 km.
 • Từ 19-22h: Ngủ  (Hoàn thành).
 • Từ 22-24 giờ: Đọc sách tại sao tôi muốn bạn giàu (Hoàn thành).
 • Rút kinh nghiệm: Tập trung vào mục tiêu, hạnh phúc để thanh công.

IV. NGÀY 09/10/20

 • Từ 0h00-2H45: Đọc sách tại sao tôi muốn bạn giàu.
 • Từ 4-7h: Hoàn thành quy tắc 20X20x20, học coaching BTB.
 • Từ 7-8h: Ăn uống, sử lý các công việc của cơ quan.
 • Từ 8-12: Đọc lại 6 nối sự hãi trong sách 13 nguyên tác làm giàu của napoleong hill, xem video những người nổi tiếng.
 • từ 12h-15h: Ngủ.
 • Từ 15-12h00: Qua ba chẽ, chơi với các con, vợ hoàn thành chạy 2 km, trong khi qua ba chẽ có nghe stevan jop nói truyện, xem lại steven jop phát biểu tại đại học stanfor, nghe thây giao nói về tập đoàn.
 • Rút kinh nghiệm: Tập trung vào mục tiêu, hạnh phúc để thanh công.

V. NGÀY 10/10/20

 • Từ 3h30-7h30: Hoàn thành quy tắc 20X20x20, học coaching BTB, đọc sách nghĩ giàu và làm giàu.
 • Từ 7h30-15h30: Ăn uống, ngủ, dọn mấy bao vật liệu xây dựng hộ vợ, tháo điều hòa, lái xe về bình liêu, di chuyển đi lại để họp.
 • Từ 15h30-17: Ngủ.
 • từ 17h-19h: Đọc sách và chạy bộ.
 • Từ 19-20h30: Ăn uống, gửi link cho mọi người học zoom dạy con,
 • Từ 20h30 -10h:  học zoom dạy con về vuốt các chân tay.
 • Rút kinh nghiệm: Tập trung vào mục tiêu, hạnh phúc để thanh công.

VI. NGÀY 11/10/20

 • Từ 3h30-9h: Hoàn thành quy tắc 20X20x20, học coaching BTB, đọc sách nghĩ giàu và làm giàu phần tưởng tượng. Hoàn thiện phần thôi miên các bộ phận thân thể của con.
 • Từ 9-10:Ngủ.
 • Từ 10h-18h: Di chuyển qua ba chẽ, đi chơi với các con, trong khi đi có nghe 100 câu nói nổi tiếng của jack ma.
 • từ 18h-19h: Đọc sách và chạy bộ.
 • Từ 19-20h00: Ăn uống, gửi link cho mọi người học zoom dạy con,
 • Từ 20h00 -22h30:  học zoom dạy con do thầy Bui Tuấn Bạo dạy, viết nhật ký và ghi lại trải nghiệm đọc sách.
 • Rút kinh nghiệm: Đọc sách chú tâm+ vui chơi, làm các công việc Tập trung vào mục tiêu, hạnh phúc để thanh công.

VII. NGÀY 12/10/20

 • Từ 4h45-7h: Hoàn thành quy tắc 20X20x20, học coaching BTB.
 • Từ 7-9: ăn, làm công việc trên phòng.
 • Từ 9h-11h: Nghe jack ma nói truyện.
 • từ 11h-15h: Ngủ và ăn trưa.
 • Từ 15h-17h00: Xem jack ma nói truyện.
 • Từ 17h00 -18h30h:  Chạy bộ và ăn, tắm.
 • Từ 18h30 -19h0h: lên chương trình dạy nhân viên.
 • Từ 19h00 -21h30h: Chơi với các con.
 • Từ 21h00 -22h30h: Viết nhất ký, lên mục tiêu
 • Rút kinh nghiệm: Lạc quan về tương lai+ vui chơi, làm các công việc Tập trung vào mục tiêu, hạnh phúc để thanh công.

VII. NGÀY 13/10/20

 • Từ 4h20-6h30: Đọc câu thần chú của người thanh công, Hoàn thành quy tắc 20X20x20, học coaching BTB.
 • Từ 6h30-9: ăn, làm công việc trên phòng, cho Hà Anh đi học.
 • Từ 9h-11h50: Nghe jack ma nói truyện, xem lại mục tiêu của đời mình.
 • từ 12h-14h30: Ngủ và ăn trưa.
 • Từ 14h30-16h30: xem lại mục tiêu, gặp anh Long.
 • Từ 16h30 -19h:  Chạy bộ và ăn, tắm, đọc sách 30 phút về tỷ phú jack ma.
 • Từ 19h -20h30h: Đọc sách về tỷ phú jack ma.
 • Từ 20h30 -22h30h: Chơi với các con, kết cho Minh Hoàng nghe một số truyện về những người ngheo khổ.
 • Từ 22h30h -24h: Ngủ, dậy buôn truyện với vợ.
 • Rút kinh nghiệm: Lạc quan về tương lai+ vui chơi, làm các công việc Tập trung vào mục tiêu, hạnh phúc để thanh công. Hạn chế một số việc như buôn truyện với a Long quá nhiều, buôn truyện với Hà Anh, vợ. Sũy nghĩ cũng nên tập trung vào mục tiêu.

VIII. NGÀY 15/10/20

 • Từ 1h40-4h00: Đọc câu thần chú của người thanh công, nghiên cứu về jack ma.
 • Từ 4h00-7h30: Đọc câu thần chú của người thành công, hoàn thành quy tắc 20x20x20, học thầy BTB về thói quen thứ 5 và thứ 6 nói về mục tiêu của những người thanh công và nói mục tiêu để gia đình, người thân ủng hộ.
 • Từ 7h30-8h30: Đưa con đi học, ăn.
 • từ 8h30-11h30: Nghe jack ma nói truyện.
 • Từ 11h30-14h30:Ngủ và ăn trưa. xem phim linh tinh đến 1 giờ.
 • Từ 14h30 -16h: Đi làm, họp với thanh tra về GPMB thôn Pặc Pùng.
 • Từ 16h -21h00h: Nấu ăn, chơi với các con, ăn, vệ sinh cá nhân, làm đẹp, nói truyện với vợ.
 • Từ 21h00 -23h40h: Nghe jack ma giảng bài.
 • Rút kinh nghiệm: Lạc quan về tương lai+ vui chơi, làm các công việc Tập trung vào mục tiêu, hạnh phúc để thanh công. Hạn chế một số việc như buôn truyện buôn truyện với người không quan trọng, làm một số việc không phải mục tiêu. Sũy nghĩ cũng nên tập trung vào mục tiêu. Đọc sách ngộ để ứng dụng thực tế. nghe jack ma giảng bải phải ghi lại.

XI. NGÀY 17/10/20

 • Từ 4h30-9: Đọc câu thần chú của người thành công, hoàn thành quy tắc 20x20x20, học thầy BTB về các sóng gió khi đi làm doanh nhân, doanh nhân phải có tài xoay sở.
 • Từ 9h00-11h00: Đi ăn sang, đi dạo.
 • Từ 11h00-15h00:ngủ.
 • từ 15-18h00: nghe thầy giảng bài.
 • Từ 18h00-21h30:Ngủ và ăn, chơi hàng xóm bên Ba Chẽ.
 • Từ 21h30 -11h: Nghe thầy giảng
 • Rút kinh nghiệm: Tập trung vào mục tiêu cải cách spa. Tập trung toàn tâm, ý, sức khỏe vào mục tiêu cải tạo spa.

XII. NGÀY 18/10/20

 • Từ 5h00-8: Đọc câu thần chú của người thành công, hoàn thành quy tắc 20x20x20, nghe bài giảng của jack ma.
 • Từ 8h00-11h00: Đi ăn sang, đi ngủ, nghe bài giảng của jack ma khoảng 30 phút.
 • Từ 11h00-20h00: ngủ, ăn, chơi, di chuyển xe từ ba chẽ về Bình Liêu (trong khi di chuyển có nghe câu nói nổi tiếng của jack ma, stiver job)
 • Từ 20: ngủ.
 • Rút kinh nghiệm: Tập trung vào mục tiêu cải cách spa. Tập trung toàn tâm, ý, sức khỏe vào mục tiêu cải tạo spa.

* DAY 13: NGÀY 19/10/20

 • Từ 4h00-9: Đọc câu thần chú của người thành công, hoàn thành quy tắc 20x20x20, nghe bài giảng của jack ma, viết nhật ký. Học coaching từ chủ tịch BTB về học "Thức ăn cho não".
 • Từ 9h00-11h00: Đi giải quyết đơn của ông Tô Văn Hải.
 • Từ 11h00-14h00: ngủ, ăn, chơi, di chuyển xe từ ba chẽ về Bình Liêu (trong khi di chuyển có nghe câu nói nổi tiếng của jack ma, stiver job)
 • Từ 14-16: Nghe các bài giảng của JACK MA.
 • Từ 16-21h: Đi Ba Chẽ đón vợ, ăn lẩu nhà bà nội, (trong khi di chuyển có nghe sách 45s để trở nên sự thay đổi)
 • Rút kinh nghiệm: Đã tập trung phát triển bản thân. Hạn chế một số công việc vặt. Giúp vợ đào tạo nhân viên spa.

* DAY 14: NGÀY 20/10/20

 • Từ 3h00-7: Đọc câu thần chú của người thành công, hoàn thành quy tắc 20x20x20, viết nhật ký, đọc 5 chương của đắc nhân tâm: (1) không chỉ trích, không oán trách, không than phiên. (2) biết ơn người khác và thành thật khen ngợi người khác; (3) gợi cho người khác ý muốn mà bạn muốn thực hiện; (4) thành thật quan tâm đến người khác; (5) luôn tươi cười.
 • Từ 8h00-11h00: chuẩn bị 20-10, họp lãnh đạo cơ quan, gửi lời chúc mừng tới những người thân thiết.
 • Từ 11h00-15h00: Đi chơi trên Cao Sơn.
 • Từ 15-16: gửi lời chúc mừng tới những người thân thiết.
 • Từ 16-22h: Ngủ, ăn, dọn nhà. Trong qua trình làm có nghe sách nói về ngày xưa chúng tôi là một con bò.
 • Rút kinh nghiệm: Đã tập trung phát triển bản thân. Hạn chế một số công việc vặt. Giúp vợ đào tạo nhân viên spa.

* DAY 15: NGÀY 21/10/20

 • Từ 4h40-7h30: Đọc câu thần chú của người thành công, hoàn thành quy tắc 20x20x20, viết nhật ký, học coaching từ chủ tịch BTB.
 • Từ 7h30-8h00: Đưa Hà Anh đi học, ăn.
 • Từ 8h00-10h00: Nghe thói quen của người thành công.
 • Từ 10-14h30: Đưa bá Sáu và vợ qua ba chẽ (khi đi có nghe giảng về thói quen của người thành công).
 • Từ 14h30-16h30: Nghe về đắc nhân tâm.
 • 16h30-18h: ngủ.
 • 18h-19h: thể dục.
 • 19h-21h: Nghe thói quen người thành công.
 • 21h-22: học sinh trắc vân tay.
 • Rút kinh nghiệm: Đã tập trung phát triển bản thân. Hạn chế một số công việc vặt. Giúp vợ đào tạo nhân viên spa.
1 Lượt xem