THẦY BÙI TUẤN BẠO COACHI BUỔI SÁNG

Nội dung giảng của thay giáo

một  buổi sáng tràn đầy năng lượng, mình thức dậy vào lúc 4 giờ, và thực hiện tập thể dục, nghi thức và đọc sách Luật Hấp dẫn. Sau đó nghe thầy BTB dạy về 5 bước để thiết lập cuộc hẹn và bánh xe của cuộc đời:

I. THIẾT LẬP CUỘC HẸN

  1. Chào hỏi
  2. Khen ngợi
  3. Tìm ra vấn đề
  4. Tìm ra giải pháp
  5. Tạo sự khan hiếm và thiết lập cuộc hẹn tiếp theo

Đúng là mình cũng chưa hiểu lắm về tạo sự khan hiếm! Thế nào là tạo sự khan hiếm? hỏi thầy google cũng hiểu hiểu 01 chút: ưu đãi trong thời gian giới hạn, hạ chế về mặt thời gian, flas sale... tìm hiểu thêm vậy

II Bánh xe cuộc đời? thầy chưa giảng xâu, thầy hỏi "Đâu là trục bánh xe" Mình nghĩ đó có thể là nền tảng đạo đức.

III. học + Học = ÂM (vì học mất tiền)

Làm + Làm = Âm (phát hoại)

Học + Làm = Thành công.

thật có lý.

*tự học định luật hấp dẫn: Yêu cầu rõ dàng + tự tin + Cảm súc chân thực.

0 Lượt xem