KHỞI NGHIỆP TUỔI 40

Thay Đổi Tư Duy Thay Đổi Cuộc Đời

Từ tư duy an toàn tôi đã ''THỰC SỰ CHỌN" tư duy thành công

Muốn kinh doanh thành công thì phải là chuyên gia trong lĩnh vực THIẾT LẬP CÁC CUỘC HẸN và cũng phải là chuyên gia SỬ LÝ TỪ CHỐI

5 Năng lực giao tiếp:_ Chào hỏi

                              _ Khen ngợi chân thành

                              _ Tìm vấn đề

                              _ Giải pháp

                              _Tạo ra giải pháp và thiết lập cuộc hẹn

Biết ơn bài Coaching của người Chủ Tịch tuyệt vời TACOTO