Câu nói ý nghĩa

Đọc sách phải ngâm nghĩ thực hành

Đọc sách càng nhiều, càng tạo thói quen lười biếng cho đầu óc. 
Vấn đề đưa ra không được đơn giản và dễ Hiếu thì là chưa hiểu vẫn đề 

tất cả mọi người đều Thông mình, con cá mà leo cây, thì ngu suốt đời.

 

0 Lượt xem