KẾ HOẠCH NGÀY 27.10.2020

kế hoạch hướng tới mục tiêu

  1. 5-7h30: Đọc câu thần chú của người thành công, hoàn thành quy tắc 20x20x20.
  2. 7h-8h: Chuẩn bị đi làm.
  3. 8h-11h: xử lý công việc tại cơ quan 1 tiếng, thiết lập mục tiêu và kế hoạch mở quán bia tại khu Bình Quân.
  4. 11h-14h: Ăn, ngủ.
  5. 14h-17h thiết lập mục tiêu và kế hoạch mở quán bia tại khu Bình Quân.
  6. 17h-19h: tập thể dục, vệ sinh, dọn dẹp.
  7. 19-21 giờ: Chơi với các con
  8. 21- 23: Viết nhật ký, đọc sách, ghi các trải nghiệm khi đọc sách.
0 Lượt xem