Ngày #13: Hãy tập trung vào thế giới bên trong của bạn.

Ngày #13: Hãy tập trung vào thế giới bên trong của bạn.

Khi yêu cầu một phép màu, hãy yêu cầu một mục tiêu thiết thực: sự phát triển vượt bậc của bản thân bạn. Đừng mong cầu sự thay đổi ở thế giới bên ngoài, nơi mà bạn không thể kiểm soát được, hãy tập trung vào thế giới bên trong của bạn, nơi mà bạn hoàn toàn kiểm soát và là đấng toàn năng.

Trước đây khi trong môi trường làm việc, tôi hay yêu cầu người khác phải thế này, thế nọ, tôi đưa ra tiêu chí quá cao với mọi người. Tôi không hiểu rằng họ không phải là tôi, tôi cứ mong muốn, mong muốn nhưng lại quên mất là việc mình cần làm là thay đổi chính mình.

May mắn là tôi nhận ra điều đó tôi thay đổi theo chiều hướng tập trung phát triển bản thân, phát triển chính mình. Cuộc sống tôi như lật sang một trang khác, nhìn cuộc sống xung quanh tích cực hơn, mối quan hệ thoải mái hơn.

Thân mến,

Minh Tâm

0 Lượt xem