NHẬT KÝ (29/10/20)

tôi viết lên trang nhật ký của tôi

3h50 -6h20: Đọc câu thần chú, hoàn thành quy tắc 20x20x20.

6h20-8h: Đưa con đi học, ăn sáng.

8h-12h: Suy nghĩ xem mở trang giao dịch bất động sản tại Bình Liêu, đọc sách nghĩ giàu và làm giàu, áp dụng.

12h-14h: Ăn, ngủ.

14h-16h30: đọc sách nghĩ giàu và làm giàu, áp dụng.

16h30-19h: Tập thể dục, ăn, ngủ, dọn dẹp.

19h-21h: Chơi với các con

21h-23h: hành động xem mở trang giao dịch bất động sản tại Bình Liêu, viết nhất ký.

5 Lượt xem