Ngày #20: Bạn hãy cố gắng tìm và giữ cho mình nguồn năng lượng tốt nhất có thể nhé.

Ngày #20: Bạn hãy cố gắng tìm và giữ cho mình nguồn năng lượng tốt nhất có thể nhé.

Hãy bao quanh bạn với những người và tình huống tích cực, và tránh tiêu cực khi năng lượng của bạn còn yếu.

Khi bạn biết cách làm chủ năng lượng của mình và làm cho năng lượng của mình trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, bạn có thể ảnh hưởng đến nhiều người khác và giúp cho họ trở nên tích cực, bình an.

Tôi đã từng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, và tôi bị cuốn theo họ. Tôi buồn cùng họ và đắm chìm trong đó. Nhưng tất cả là chính tôi phải mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và sức sống. Tôi mới có thể giúp người xung quanh một cách tốt nhất.

Bạn hãy cố gắng tìm và giữ cho mình nguồn năng lượng tốt nhất có thể nhé.

Thân mến,

Minh Tâm

2 Lượt xem