KẾ HOẠCH NGÀY 09.11.2020

kế hoạch đưa tôi đi đến mọi nơi tôi muốn

  1. 5-7h: Đọc câu thần chú, hoàn thành quy tắc 20x20x20.
  2. 7-8h: Chuẩn bị đi làm.
  3. 8-10h: Sử lý đấu thầu lập quy hoạch, sử lý món bàn giao cho sếp Lồng, sử lý món giá đất.
  4. 10-12h: Lên kế hoạch tuyển đổi tác, và giúp đỡ đối tác.
  5. 12h-14h: ăn, ngủ.
  6. 14-17: Lên kế hoạch tuyển đối tác.
  7. 17-18h: Thể dục, nghe sách nói.
  8. 18h-19h30: ăn uống, dọn dẹp, tắm rửa
  9. 19h30-21h: Làm đẹp, giải trí.
  10. 21-23h: Viết nhật ký, đọc sách và kiểm toán lại 1 tuần qua.
1 Lượt xem