KẾ HOẠCH NGÀY 11.11.2020

Kế hoạch thực hiện mọi ước mơ mà tôi muốn

  1. Từ 5-7h: Đọc câu thần chú, hoàn thành quy tắc 20x20x20.
  2. 7-8: Chuẩn bị đi làm.
  3. 8-9: Hoàn thành lịch họp quy hoạch. Đọc 1 chương sách 5 s tạo nên sự thay đổi. Lên lịch để hôm đi Bắc Ninh nghe hội thảo.
  4. 9-12h: Phối hợp với phòng TCKH để đi khảo sát xây dựng chốt.
  5. 12-14: Ăn, ngủ.
  6. 14-17: Lên lịch để hôm đi Bắc Ninh nghe hội thảo.
  7. 17-19: Đi tập lái xe.
  8. 19-21: Làm đẹp, nghe các bài giảng của thầy.
  9. 21-24: Viết nhật ký, và trải nghiệm khi đọc sách.
1 Lượt xem