KẾ HOẠCH NGÀY 13.11.20

Kế hoạch thực hiện các công việc đưa tôi đến đính.

  1. Từ 5-7h30: Đọc câu thần chú, hoàn thành quy tắc 20x20x20, nghe bài giảng của thầy robin sharma.
  2. 7h30-8h: Đưa Hà Anh đi học.
  3. 8h-10h: làm bàn giao cho Chú Lồng.
  4. 10-12h: Chia sẽ cho một người về hệ thống.
  5. 12-14: Ăn, ngủ.
  6. 14-16h: Đọc sách và chia sẽ cho mọi người về video hưu ích.
  7. 16-18: Đi dạo và nghe sách nói.
  8. 18-19h30: Tập lái xe cho vợ.
  9. 19h30-21h: Làm đẹp, giải trí.
  10. 21-24: Viết nhật ký, ghi các trải nghiệm, chia sẽ video hưu ích.
0 Lượt xem