KẾ HOẠCH NGÀY 24.11.2020

Kế hoạch đạt được ước mơ

1.5-7: hoàn thành quy tắc 20x20x20. Học thầy BTB.

2. 7-7h30: Chuẩn bị đi làm.

3. 7h30-8h30: Làm các công việc tại cơ quan.

4. 8h30-12h: Làm xong việc bàn giao cho Chú Lồng, uống cafe với Dũng ck của Giang.

12h-14h: Ngủ, ăn cơm ăn hỏi e Tùng.

14h-16h30: xem lại tư vấn quy hoạch, hoàn thiện việc bàn giao cho chú Lồng.

16h30-18h: Học các các sản phẩm từ tập đoàn.

18-19: Ăn, ..

19-21h: Tìm các mỗi quan hệ để chuyển từ lạnh sang ấm, ấm sang nóng.

21-23h: Viết nhật ký, trải nghiệm hàng ngày.

  • 5 mục tiêu nhỏ: (1) Hoàn thành quy tắc 20x20x20. Đọc câu thần chú. (2): Chia sẻ cơ hội với em Hà, thắng (3) Hoàn thiện bàn giao. (4): Gặp E Dũng c Giang trao đổi công việc. (5) nghiên cứu sp của tập đoàn, lấy về sử dụng.
8 Lượt xem