Bài tập Sự khác biệt giữa Boss và Leader

Sự khác biệt giữa Boss và Leader

Sự khác biệt của boss và leader

 

*Boss

 • sai khiến nhân viên
 • đổ lỗi khi sảy ra sự cố
 • Luôn ra lệnh
 • Sử dụng con người
 • Luôn khiến mn sợ hãi
 • Nói “Tôi”
 • Dựa vào quyền lực
 • Nắm quyền

*Leader

 • huấn luyên nhân viên
 • Cùng nv giải quyết vấn đề
 • Luôn đặt câu hỏi
 • Phât triển con người
 • Tạo động lực cho nv
 • Luôn nói”chúng ta”
 • Dựa vào sự tín nhiệm
 • Giao quyền
 • Thu hút nhân tài
10 Lượt xem