17 ĐIỀU CẦN PHẢI LÀM CHỦ

undefined

17 ĐIỀU CẦN LÀM CHỦ
1- LÀM CHỦ ĐÔI CHÂN
2- LÀM CHỦ TÂM TRÍ
3- LÀM CHỦ GIỌNG NÓI
4- LÀM CHỦ BỐI CẢNH
5- LÀM CHỦ NỘI DUNG
6- LÀM CHỦ VỀ SỨC KHỎE
- SỨC KHỎE VỀ TINH THẦN
- SỨC KHỎE VỀ THỂ XÁC
7- LÀM CHỦ ÁNH MẮT
8- LÀM CHỦ NĂNG LƯỢNG
- NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG MÌNH
- NĂNG LƯỢNG NGƯỜI NGHE
9- LÀM CHỦ CÔNG CỤ
10- LÀM CHỦ GIÁ TRỊ
11- LÀM CHỦ TÂM HỒN
12- LÀM CHỦ CẢM XÚC
13- LÀM CHỦ TÀI CHÍNH
14- LÀM CHỦ THỜI GIAN
15- LÀM CHỦ HỆ THỐNG BÀI TIẾT
16- LÀM CHỦ NGÔN NGỮ CƠ THỂ
17- LÀM CHỦ Ý THỨC VÀ TIỀM THỨC CỦA MÌNH.
9 Lượt xem