Bài Coach Sáng nay của Chủ Tịch

Kế hoạch và hành động cho người quan trọng của cuộc đời bạn

Hôm nay sau khi chủ tịch đặt ra câu hỏi nếu có 23 tỷ bạn sẽ mua 10 thứ đó là gì và chọn cho mình 10 người quan trọng trong cuộc đời mình. 

Khi chủ tịch bảo gạch đi dần dần 5 món rồi 9 món và 5 người rồi 9 người quan chỉ để lại 1 món cho 1 người quan trọng nhất cuộc đời anh chị vậy anh chị chọn ai. Dù rất khó để đưa ra được lựa chọn quyết định nhưng chỉ có lựa chọn duy nhất dù đau lòng vẫn phải ra quyết định. 

Tôi đã chọn cho mình 1 người quan trọng của cuộc đời ngay tại thời điểm này. Vì người đó mà tập trung toàn bộ năng lượng lên kế hoạch để hành động chọn giải pháp và kết quả để đạt được.

Khi nào còn sống là còn giấc mơ khi nào hết mơ là như đã chết. Thành công kịp quan trọng hơn nhanh. Nhưng vừa kịp vừa nhanh thực sự rất quan trọng. 

Đa số tỷ phú họ luôn vẽ ra những giấc mơ và họ luôn in nó ra thành hình ảnh luôn để trong tâm trí, luôn tưởng tượng đạt được giấc mơ đó và họ nâng cấp giấc mơ để đạt được nó. Không phải ai có giấc mơ đều thành sự thật nhưng tất cả các tỷ phú trên thế giới đều có giấc mơ ???

0 Lượt xem