Thay Đổi Để Thành Công

Thời gian là quý giá, hãy chắc chắn rằng bạn dành nó cho những người phù hợp.

Trên con đường THÀNH CÔNG phải đi qua 3 loại nước:

1- Nước lạnh: Do người khác dội mình.

2- Mồ hôi: Do tự mình chảy ra.

3- Nước mắt: Do bị hiểu lầm mà chảy.

Ba nguyên nhân lớn của THẤT BẠI:

1- Sự nóng vội.

2- Không học tập.

3- Tôi biết rồi.

THÀNH CÔNG mãi mãi không có chuyện thuận theo tự nhiên mà có THÀNH CÔNG đều là do bị ép mà thành. .

Chim không có cánh không thể bay, người không chí khí không thể thành công.