English with Ron Cover Image
English with Ron Profile Picture
16 Thành viên
Chưa ai chia sẻ cả
  • Giới thiệu
  • Chúng ta có mặt ở đây, để cùng nhau sẻ chia những giá trị thực, cùng chính các bạn, những con người đang ngày đêm nỗ lực phát triển bản thân, nâng tầm lãnh đạo, đồng hành và xây dựng đội nhóm. Ứng dụng công thức CHO ĐI TRƯỚC - NHẬN LẠI SAU. Hãy cũng nhau tạo nên nhiều đóng góp, chia sẻ, những clip và video ý nghĩa, tạo thêm phần xây dựng hình ảnh CHUYÊN NGHIỆP - ĐẲNG CẤP trong và ngoài nước từ giây phút này . MƠ ƯỚC LỚN - MỤC TIÊU RÕ RÀNG và HẠNH ĐỘNG BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẤT. Chào đón anh chị đồng hành cùng English with Ron. ♥️