Giáo dục sớm Cover Image
Giáo dục sớm Profile Picture
36 Thành viên

Bạn có tìm kiếm một phương pháp giáo dục sớm cho con trẻ từ 2-6 tuổi không? Thật quan trong nếu não bộ của trẻ được làm quen với toán học, ngôn ngữ học và các hiện tượng đồ vật quanh mình một cách sớm nhất và khoa học. Bạn thử quét mã QR phía dưới xem điều gì xảy ra nhé

image
  • Giới thiệu
  • chia sẻ giao lưu các phương pháp, công cụ, trò chơi giáo dục sớm cho trẻ em từ 2-6 tuổi