Đến một độ tuổi nhất định thì ai rồi cũng chọn đi con đường bình lặng ,bằng phẳng ,nhẹ nhàng ko hối hả ,tấp nập và ko bon chen.👍

image