NguyenNgoc đã chia sẻ một bài đăng  
4 năm trước

4 năm trước

?? ĐIỀU ĐẦU TIÊN CẦN PHẢI CÓ NẾU MUỐN ĐẠT ĐƯỢC THÀNH CÔNG ??

? mọi người thành công đều bắt đầu với 1 KHÁT VỌNG
✔️ Bạn có cho mình những HOÀI BÃO lớn, những GIẤC MƠ lớn muốn đạt được trong cuộc đời này
✔️ Bạn muốn mình trở thành ai?
✔ Mong muốn của bạn mà gì?
✔️ Bạn muốn làm những điều vĩ đại gì?
✔️ Bạn muốn đạt được điều gì lớn lao trong cuộc đời này!

➕ Với 1 niềm KHÁT KHAO , 1 NIỀM TIN mãnh liệt vào những giấc mơ đó và biến niềm tin đó thành HÀNH ĐỘNG

không có 1 giây phút nào bạn ngưng suy nghĩ về câu chuyện thành công, bạn quả quyết như nó đã xảy ra rồi

Bạn tin ? % vào những giấc mơ của mình, bạn tin ? % vào chính mình , bạn tin ? % vào con đường mà bạn đang đi và rồi bạn ĐẠT ĐƯỢC CHÚNG

??? THÀNH CÔNG chỉ đơn giản là
DÁM MƠ ➡️ DÁM TIN ➡️ DÁM HÀNH ĐỘNG

———

? Là 1 nhà lãnh đạo thì phải có 1 Khát vọng lớn!

? Điều đáng trách nhất trên cuộc đời này - không phải là đặt ra những mục tiêu lớn và rồi không đạt được nó mà là đặt ra những mục tiêu quá nhỏ bé để tồi đạt được nó

? CHO NÊN: đã mơ thì tại sao không mơ thật lớn! Đã mơ tại sao không mơ những điều thật phi thường!

?? Đâu có ai đánh thuế giấc mơ đâu, vậy tại sao bạn phải giới hạn giấc mơ của mình!

Ps: Comment Giấc Mơ của bạn xuống đây nhé ?

#DreamComeTrue

image