1-Hello!- Xin Chào

Everyday words- Câu nói hàng ngày.
Cùng học mẫu câu và nghe luyện tập ngay nào

#Ronenglish

NẰM LÒNG 12 THÌ TRONG TIẾNG ANH: CÔNG THỨC VÀ CÁCH DÙNG
Ngữ pháp là nền tảng hết sức quan trọng khi học tiếng Anh, nếu ai đó nói với bạn rằng có thể giao tiếp mà không cần học ngữ pháp thì đó là lời khuyên sai lầm.Trong đó 12 thì trong tiếng Anh đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh cơ bản.

#Ron_English_tiếng_anh_là_chuyện_nhỏ
#app_ron_english

imageimage
+11

Cùng nhau chờ đón lớn học trải nghiệm app Ron English sắp ra mắt ạ.
Được giảng dạy từ những giáo viên có kinh nghiệm trên 3 năm💚
Ron_English class's coming soon...
#Ron_English

𝐑𝐎𝐍 𝐄𝐍𝐆𝐋𝐈𝐒𝐇 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘂̛́𝗻𝗴 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗵 𝗿𝗮̂́𝘁 𝘁𝘂𝘆𝗲̣̂𝘁 𝘃𝗼̛̀𝗶, 𝗰𝗵𝘂̛́𝗮 𝗰𝗮́𝗰 𝘁𝗶́𝗻𝗵 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 :
+NLP tiềm thức
+ 𝗖𝗼́ 𝗸𝗵𝗼 𝗔𝘂𝗱𝗶𝗼 𝘃𝗮̀ 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗾𝘂𝗮̉.
+ 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝘂̣ 𝘁𝗿𝗮 𝘁𝘂̛̀ đ𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗰𝗵𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝗿𝗼̃ 𝗿𝗮̀𝗻𝗴.
+ 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝘂̣ 𝗻𝗼́𝗶 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗻𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̉ 𝗻𝗲̂𝗻 𝗱𝗲̂̃ 𝗱𝗮̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̛𝗻
𝐇𝐨̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚 𝐚𝐩𝐩 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ , 𝐡𝐚𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 ,𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐮̛̃ 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧
Hotline: 0769.220.594

image
image
image

CHÍNH THỨC lên sóng trên 2 nền tảng androi & Ios
Ứng dụng
RON ENGLISH - Tiếng Anh Là Chuyện nhỏ
Chúc mừng Ron English
Một sản phẩm của tập đoàn TACOTO
Chúc mừng TACOTO
Hotline: 0769.220.594

image