Ron English-Tiếng Anh là chuyện nhỏ Cover Image
Ron English-Tiếng Anh là chuyện nhỏ Profile Picture
Ron English-Tiếng Anh là chuyện nhỏ
@Ron-English-Tieng-Anh-la-chuyen-nho
4 người thích
0769220594

[ Tổng hợp về giới từ ]
1. Giới từ chỉ thời gian
after sau khi
before trước khi
at vào lúc
by trước, vào khoảng, chậm nhất là vào lúc
during trong khi
for trong khoảng thời gian
from kể từ
in vào, trong
on ngay khi
since từ, từ khi, kể từ
throughout trong suốt
until = till cho tới khi
within trong vòng
2. Giới từ chỉ nơi chốn và sự chuyển động
about loanh quanh
above ở bên trên
across ngang qua
at ở
before trước, ở đằng trước
behind ở đằng sau
below ở dưới
beneath ở phía dưới
beside ở bên cạnh
by ở gần, ở ngay bên cạnh
in ở trong
off ở ngoài, khỏi
on ở trên
over ở bên trên
under ở dưới
within ở trong phạm vi
without ở ngoài phạm vi
to tới
toward(s) về phía
through xuyên qua
3. Giới từ chỉ nguyên nhân lý do
at vì
for vì
from do
of vì
on vì
over vì
through vì
with vì, bởi
4. Giới từ chỉ mục đích
after sau
at hướng về
for vì
on vào
to vào, để (chỉ mục đích)
after sau
at hướng về
for vì
on vào
to vào
5. Một số giới từ khác
against chống lại
among giữa đám
between ở giữa, xen giữa (hai đối tượng)
by bằng, bằng cách, theo
for vì, thay cho
from từ, khởi từ
of của, bằng, do
on trên, bằng
to tới, đối với
with với
#Ron_English_tiếng_anh_là_chuyện_nhỏ
#app_ron_english_0769220594

image

3. Thanh you- cảm ơn

Everyday words- Câu nói hàng ngày.
Cùng học mẫu câu và nghe luyện tập ngay nào

#Ronenglish
#hotline_0769220594
#appronenglish

Sometime I miss you.

MỘT SỐ CỤM TỪ HAY GẶP VỚI "IN" TRONG TIẾNG ANH
--------------------------------
In love : đang yêu
In fact : thực vậy
In need : đang cần
In trouble : đang gặp rắc rối
In general : nhìn chung
In the end : cuối cùng
In danger : đang gặp nguy hiểm
In debt : đang mắc nợ
In time : kịp lúc
In other words : nói cách khác
In short : nói tóm lại
In brief : nói tóm lại
In particular : nói riêng
In turn : lần lượt
Các bạn nhanh tay share và like nếu thấy hữu ích nhé!

#Ron_English_tiếng_anh_là_chuyện_nhỏ
#app_ron_english

image

2. Goodbye- Tạm Biệt

Everyday words- Câu nói hàng ngày.
Cùng học mẫu câu và nghe luyện tập ngay nào

#Ronenglish
#hotline_0769220594
#appronenglish

  • Giới thiệu
  • Nơi chia sẻ và cung cấp phương pháp học tiếng anh hiệu quả