• Giới thiệu
  • Nhằm giao lưu tích cực các thành viên có dịp gặp gỡ và chia sẻ thực hành trải nghiệm của mình trong quá trình tiếp xúc người lạ, trước lễ hội tiệc tùng, bạn đã tự tin chưa???