Kinh Doanh Là Thiết Lập Cuộc Hẹn

Những doanh nhân họ đều đi thiết lập cuộc hẹn, người kinh doanh những cuộc hẹn giỏi là người đó thành công

Hôm nay ngày 21.08.2020

Vậy là cũng được cũng được 10 ngày liên tục tôi dậy sớm vào lúc 4h15, nó dần hình thành nên thói quen tốt điều đó cũng đồng nghĩa với tôi sẽ loại bỏ đi một thói quen xấu.

Giao tiếp nó cũng cần có quy trình các bạn à, và nó gồm 4 bước:

B1: Chào hỏi, hỏi thăm nhau về sức khỏe, công việc, cuộc sống

B2: Khen gợi đối tác, tìm ra những ưu điểm để khen gợi họ

B3: Tìm ra vấn đề của họ

B4: Giải quết vấn đề đó

Những doanh nhân họ đều đi thiết lập cuộc hẹn, người kinh doanh những cuộc hẹn giỏi là người đó thành công. vì vậy hãy thiết lập cuộc hẹn thường xuyên để trở thành doanh nhân

Trở thành chuyên gia trong thiết lập cuộc hẹn thì đồng nghĩa với trở thành chuyên gia sử lý những lần từ chối.

Người giầu thì tìm cách gia tăng thu nhập còn người nghèo thì bị hạn chế về giấc mơ.

Học bao nhiêu không quan trọng bằng việc bạn làm được bao nhiêu.

Mỗi ngày tôi học hỏi một ít, để mong cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Ở đây tôi sẽ mang lại nhưng thông tin tích cực, sống một cuộc đời có ý nghĩa, hãy đồng hành cùng tôi nếu bạn cũng có những suy nghĩ tích cực giống tôi.