KẾ HOẠCH NGÀY 17.10.2020

kế hoạch thực hiện ước mơ

Tư 4h00-8h: Đọc các câu thần chú, thực hiện quy trình 20x20x20. Học coaching thầy BTB. Đọc sách những đòn tâm lý khi bán hàng.

8h -10h30: Ăn sáng, đưa các con đi dạo

10h30-12h: Lên kế hoạch dạy nhân viên, tuyển nhân viên và đọc sách những đòn tâm lý bán hàng rồi tóm tắt lại.

12h00-14h30: Ngủ, ăn.

14h30-18h30: triển khai các công việc liên quan đến nhân viên spa.

18h30-20 giờ 30: Chơi vơi các con.

20h30- 11h: triển khai các công việc liên quan đến nhân viên spa.

1 Lượt xem