LÒNG BIẾT ƠN

Biết ơn mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này

 1. iết ơn các Dì đã trông tôi khi tôi còn bé.
 2. Biết ơn người bố chịu khó của tôi.
 3. Biết ơn anh Thanh một người sếp rất vui tính.
 4. Biết ơn tất cả mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này.
 5. Biết ơn tất cả những gì đang có.
 6. Biết ơn chiếc xe rất đẹp của tôi.
 7. Biết ơn bản thân đã rất cố gắng trong quá khứ.
 8. Biết ơn mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này.
 9. Biết ơn bố mẹ bộ óc thông minh.
 10. biết ơn bản thân đã có kỹ năng lái xe.
 11. Biết ơn mọi điều trong cuộc sống này về khi hâu, về nhà cửa thất trong lành.
 12. Biết ơn mẹ.
 13. biết ơn mẹ đã chịu khó trong quá khứ để tương lai của con tốt đẹp hơn.
 14. Biết ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống này: Hoa trước cửa nhà, cảnh đẹp của Bình Liêu, khí hậu trong lãnh, yên bình, không có đánh cướp, không có chộm cắp. Sống với nhau nhân ái.
3 Lượt xem