KẾ HOẠCH NGÀY 18.10.2020

Kế hoạch đưa tôi đi đến mọi nơi trong cuộc sống này

Tư 5h00-8h: Đọc các câu thần chú, thực hiện quy trình 20x20x20. viết nhật ký, nghe jack ma giảng bài.

8h-11h30: Ăn sáng, tìm hiểu bé 12 tuổi nuôi 5 em.

11h30-14h30: Ngủ, ăn.

14h30-18h30: Thông kê các dịch vụ spa, học để chuẩn bị dạy nhân viên

18h30-20 giờ 30: Ăn, ngủ, Chơi vơi các con, dạy các con.

20h30- 11h: di truyển về bình liêu, vệ sinh, nghỉ ngơi.

 

1 Lượt xem