Lãnh Đạo Tỉnh Thức

undefined

Ba điều rất quan trọng trong cuộc sống của con người : thứ nhất là Phải tử tế;thứ hai là phải tử tế; thứ ba là phải tử tế - Henry James

Lòng yêu thương và trái tim chánh niệm.
Khi chúng ta can đảm nhìn vào bản thân và trao cho mình lòng yêu thương mà chúng ta hằng mong muốn thì ta sẽ khám phá trong ta một khả năng yêu thương vô hạn. Và nếu chúng ta cho đi càng nhiều yêu thương thì chúng ta nhận lại càng nhiều hơn.
Hãy lắng nghe thật sâu với lòng trắc ẩn, tình yêu thương và không phán xét. Khi lắng nghe một người như vậy sẽ cảm nhận được năng lượng của họ và cảm nhận được cả những điều họ không chia sẻ với mình.

Mindful Leader
1 Lượt xem