Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.

Tôi thường suy nghĩ.... Nhật Bản họ không có tài nguyên, đất nước chỉ cơ man nào núi lửa, động đất. Vậy vì sao họ có thể vươn lên đứng thứ Hai trên toàn thế giới về sự phát triển? Việt Nam, luôn tự hào về nguồn tài n

Tôi thường suy nghĩ....

Nhật Bản họ không có tài nguyên, đất nước chỉ cơ man nào núi lửa, động đất. Vậy vì sao họ có thể vươn lên đứng thứ Hai trên toàn thế giới về sự phát triển?

Việt Nam, luôn tự hào về nguồn tài nguyên dồi dào, "rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu". Vậy chúng ta đang đứng tại đâu trên bản đồ thế giới?

Người Hàn Quốc, học tập nội dung giáo dục của người Nhật Bản, thay đổi toàn bộ sách giáo khoa của họ, và thế hệ vàng đó đã đưa đất nước họ lên hàng thứ 12 thế giới như hôm nay.

Vậy Việt Nam, cớ gì không thể thay đổi để lọt vào Top 10 Thế giới? Người Việt thông minh, chăm chỉ, vậy chúng ta còn cần những gì?

Tôi cứ trăn trở về Giáo dục hoài...

Rồi gia đình tôi có duyên gặp được người Thầy đó, một người đầy tâm huyết, bộ não siêu việt và trái tim bao la. Người Thầy ấy sẽ mang đến cho những người đang cần tìm phương hướng một câu cả trời, A SOLUTION.

Vậy,

Nếu bạn là một Doanh nhân, đang cần một hướng đi cho Doanh nghiệp của mình.

Nếu bạn là một Nhà giáo dục, đang cần tìm ra một phương pháp tạo Cảm hứng.

Nếu bạn là một người Cha, người Mẹ, đang cần tìm ra phương pháp để Nói chuyện với Con mình.

Hay chỉ đơn giản, là Ngày mai, bạn có thời gian.

Hãy tới gặp Người Thầy ấy! Bạn CHẮC CHẮN sẽ nhận được những GIÁ TRỊ.

"Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value." - Albert Einstein đã nói vậy. "Đừng cố gắng trở nên giàu có, mà hãy trở thành một con người có GIÁ TRỊ" - Đó là điều đầu tiên mà Người Thầy đó nói với chúng tôi. Vì rất đơn giản, ông là một Người Việt có tư tưởng của người Do Thái. :)

#ThankstoOurChairman

 
12 Lượt xem