Ngày #24: Hãy yêu thương, nói lời yêu thương và hành động yêu thương

Nhân từ là một từ đặc biệt, khá khó diễn đạt hay mô tả. Những hành động nào được coi là hành động nhân từ? Không phán xét người khác, nói những lời nói tử tế, suy nghĩ từ bi về người khác... Hãy có những hành động

Nhân từ là một từ đặc biệt, khá khó diễn đạt hay mô tả. Những hành động nào được coi là hành động nhân từ? Không phán xét người khác, nói những lời nói tử tế, suy nghĩ từ bi về người khác... Hãy có những hành động nhân từ theo cách của bạn.

Tôi đã từng nghĩ nhân từ là khi tha thứ cho ai đó làm đau làm tổn thương mình. Nhưng như vậy cũng chưa phải là đủ, đôi khi lời nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại làm đau người nghe gấp bội, lời phán xét ai đó khi ta chưa hiểu họ, yêu thương sai cách.

Chú ý tất cả lời nói và hành động của chúng ta, nhiều lúc chính bản thân chúng ta nghĩ là tôi có làm gì đâu, tôi có nói gì đâu sao bạn đó, người đó, anh đó, em đó lại như vậy. Đôi khi những việc tưởng chừng như đơn giản nhưng có thể là một vết cứa vào tim một ai đó, làm họ nghẹt thở.

Hãy yêu thương, nói lời yêu thương và hành động yêu thương. Bạn nhận lại được nhiều hơn.

Thân mến,

Minh Tâm

1 Lượt xem